• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3

WE WROCŁAWIU

I.Postanowienia ogólne

1.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2.Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

3.Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

4.Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki

5.W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

II.Regulamin wypożyczalni

1.Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

2.Jednorazowo można wypożyczać 3 książki na okres 1 miesiąca

3.W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

4.Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.

5.Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

6.Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

7.W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.

8.Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

9.Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

10.Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, bibliotekarz nie ponosi odpowiedzialności finansowej.

III.Regulamin czytelni

1.Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu teczki, książki i okrycia wierzchnie.

2.W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

3.Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.

4.Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

5.Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi. g. W czytelni obowiązuje cisza.

6.Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.

7.Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

IV.Korzystanie ze stanowisk komputerowych

1.Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.

2.Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

3.Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza.

4.Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.

5.Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą

wyszukaj

licznik odwiedzin

2722041
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3019
4438
48770
1219148
79327
72641
2722041

Your IP: 100.24.46.10
2019-01-19 19:07

bip logo                lacertaplanszoweczkacube